نونهالان

در تاریخ:

07/02/2014

اسامي کادر فني تيم فوتبال نونهالان ملوان

1- قادر عزت اللهي 2- رضا ستوده 3- مهدي دلاوري 4- مسعوداکبري 5- رضا فضائلي 6- محمد قانعي