اخبار کوتاه از ملوان ( ب )

در تاریخ:

15/08/2017

نوین

اخبار کوتاه از ملوان ( ب )
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : تمرین تیم فوتبال ملوان ( ب ) صبح روز سه شنبه زیر نظر مسعود باقری از ساعت 11 در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری شد.
تمرین صبح روز سه شنبه تیم فوتبال ملوان ( ب ) به انجام تمرینات تاکتیکی اختصاص داشت.

DSC_0022 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0065