بخشی از مطالبات بازیکن مقدونیه یی ملوان بندرانزلی پرداخت شد

در تاریخ:

08/08/2017

منطقه

بخشی از مطالبات بازیکن مقدونیه یی ملوان بندرانزلی پرداخت شد
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : پس از قبول حمایت مالی یک ساله ی سازمان منطقه ی آزاد انزلی از تیم ملوان بندرانزلی ، توافقنامه ی همکاری بین مسوولان این سازمان و باشگاه ملوان بندرانزلی منعقد شد .
پس از این توافق و به دلیل تهدید فیفا مبنی بر کسر امتیاز از باشگاه ملوان بندرانزلی در صورت عدم پرداخت مطالبات زوران زلاتکوفسکی ، ۸۰ درصد از مبلغ توافق شده در قرارداد از منطقه ی آزاد انزلی دریافت شد .
مبلغ دریافت شده از سازمان منطقه ی آزاد انزلی ، صرف پرداخت بخشی از قسط اول مطالبات زوران زلاتکوفسکی شده است .