رضاییان از مدیرعاملی باشگاه ملوان کنار رفت

در تاریخ:

08/08/2017

رضائیان

رضاییان از مدیرعاملی باشگاه ملوان کنار رفت

به گزارش سایت هواداری ملوان فنز ، مسعود رضاییان امروز در باشگاه ملوان حاضر شد و پس از جمع‌آوری وسایلش با کارمندان این باشگاه خداحافظی کرد و از مدیرعاملی این باشگاه کنار رفت.

رضاییان در دو فصل گذشته مدیرعامل باشگاه ملوان بود.
بر اساس شنیده ها ، از دکتر مهران نصیری به عنوان مدیر عامل بعدی باشگاه ملوان نام برده میشود