اخبار کوتاه از نوجوانان ملوان نوین

در تاریخ:

07/08/2017

نوین

اخبار کوتاه از نوجوانان ملوان نوین
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : تمرین تیم فوتبال نوجوانان ملوان نوین صبح روز دوشنبه از ساعت 10 زیر نظر رضا ویشگاهی و مهدی شفیعیان پیگیری شد.
تمرین صبح روز دوشنبه تیم فوتبال نوجوانان ملوان نوین به ارزیابی از بازیکنان و بازی فوتبال اختصاص داشت.

DSC_0004 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0050 DSC_0058 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0077