اخبار کوتاه از تیم منتخب ( جوانان – امید )

در تاریخ:

13/07/2017

منتخب

اخبار کوتاه از تیم منتخب ( جوانان – امید )
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : تمرین تیم فوتبال منتخب ( جوانان – امید ) صبح روز پنجشنبه در ساحل موج شکن پیگیری شد.
تمرین صبح روز پنجشنبه تیم فوتبال منتخب جوانان و امید به انجام تمرینات هوازی اختصاص داشت.

DSC_0119 DSC_0125 DSC_0147 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0181