اخبار کوتاه از ملوان ( ب )

در تاریخ:

13/07/2017

نوین

اخبار کوتاه از ملوان ( ب )
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : تمرین تیم فوتبال ملوان ( ب ) صبح روز پنجشنبه از ساعت 11 زیر نظر مسعود باقری در ساحل پارک بادی پیگیری شد.
تمرینات صبح روز پنجشنبه تیم فوتبال ملوان ( ب )  به انجام تمرینات استقامتی و قدرتی اختصاصی داشت.
ناخدا حاج آقایی سرپرست اسبق تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از جمله میهمانن ویژه تمرین تیم فوتبال ملوان ( ب ) بود که مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ملوان ( ب ) قرار گرفت.

DSC_0003 DSC_0013 DSC_0034 DSC_0053 DSC_0065 DSC_0101 DSC_0126 DSC_0152 DSC_0155 DSC_0159