اخبار تیم منتخب ( جوانان – امید )

در تاریخ:

09/07/2017

جوانان

اخبار تیم منتخب ( جوانان – امید )
به گزارش سایت هواداری ملوان فنز : تمرین تیم فوتبال منتخب جوانان و امید ملوان بندرانزلی صبح روز یکشنبه از ساعت 11 با حضور 28 بازیکن زیر نظر آقایان : فرامرز صالح نیا – اسمائیل دانشور – حسین تلقینی و بیژن حسینی در زمین فوتبال مجموعه توریستی هتل سفیدکنار بندرانزلی برگزار گردید.
تمرین صبح روز یکشنبه تیم فوتبال منتخب جوانان و امید ملوان به انجام تمرینات تکنیکی و تاکتیکی اختصاص داشت.

DSC_0624 DSC_0629 DSC_0642 DSC_0665 DSC_0676 DSC_0684 DSC_0685 DSC_0693 DSC_0695 DSC_0697 DSC_0699 DSC_0701 DSC_0706 DSC_0714 DSC_0723 DSC_0738 DSC_0756 DSC_0776 DSC_0786 DSC_0789 DSC_0802