مدیران باشگاه

در تاریخ:

06/02/2014

مدیران باشگاه ملوان از زمان تاسیس تا کنون:

ناخدا کریم رستگار
ناخدا آریافر
کاظم مه خزری
ناخدا وثوق
ناخدا صیاد چپری
مهندس داوود رسایی
ناخدا سیروس صداقت کیش
میرمحمود عظیمی
ناخدا مقصود نیک پیام
ناخدا یکم رشید سازمند: از سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۲ و نیز از ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۶ سرپرست تیم فوتبال بزرگسال و عضو هیات مدیره – از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ مدیر عامل باشگاه و عضو هیات مدیره
سعداله پورطهماسبی: سالها سرپرست و حسابدار باشگاه ملوان در زمان ناخدا سازمند بود و بعد از او، مدیر عامل باشگاه شد.
اردشیر پورنعمت: مدرس رسمی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا
بهمن صالح نیا: موسس و پدر ملوان
محمد صادق درودگر رییس کمیته فوتسال ایران ده سال از زمان داریوش مصطفوی، صفایی فراهانی و دادکان نایب رییس اسبق کمیته فوتسال کنفدراسیون آسیا و معاون اتحادیه فوتبال ایران از سال ۱۳۷۴ تا کنون
ناخدا غلامی